• 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
Jesteś tutaj: Aktualności

Życzenia

kartka

Nowe taryfy dla ciepła

 Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulega Taryfa cen Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., dla dostawy i przesyłu ciepła. W porównaniu do cen obecnych następuje wzrost opłat przesyłowych od 3% do 4% oraz ciepła o 5,76% (tylko Helenka). Szczegółowe porównanie cen w załącznikach.

Uwaga: zmiana taryfy nie wpływa na wysokość płaconych przez Państwa zaliczek, które ustalone zostały na 2018 rok z uwzględnieniem powyższych zmian.

Grupa C1 - Kruczkowskiego 58,60;
Grupa E1 - Franciszkańska 27,29,31 oraz Niedziałkowskiego 67c;
Grupa E2 - Trocera 46,48,56, Tatarkiewicza 14-14c, A.Krajowej 43-43b, Rymera 14,19b, Dworska 29,31,33, Poprzeczna 3,5,7, Galla 2,4,6, Franciszkańska14-14b, Franciszkańska 16-16b, M.C.Skłodowskiej 51-57;   
Grupa E3 - Grunwaldzka 8-8g, 10-10i, Urbana 8, 12-12a, Jerzego 5, St.Kostki 1-1c, Kaźni Oświęcimskiej 2-2a, Rymera 4-4b, Barbary 18-18a

 

Czytaj więcej...

Projekty uchwał

     Zarząd SM "Makoszowianka" w Zabrzu informuje, że od 4 grudnia 2017r. w siedzibie Spółdzielni wyłożone zostaną do wglądu członków projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego na dzień 18 grudnia 2017r.: uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu oraz uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Jana Galla. Dokumenty te dostępne są również na platformie info-czynsze.

Ogłoszenie 15.11.2017r.

Zabrze, dnia 15 listopada 2017 r.

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 9 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, w związku z czym członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, w oparciu
o nowe brzmienie art. 3 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowyo ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

W związku z powyższym, zwracamy się o aktualizację danych zgłoszonych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu, poprzez wypełnienie i zwrot do sekretariatu podpisanego oświadczenia wg wzoru (na odwrocie), przez osoby pozostające w związkach małżeńskich
z członkami Spółdzielni przed dniem 9 września 2017 r., celem ustalenia osób, które nabyły członkostwo z mocy ustawy wraz z wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej.

Czytaj więcej...