• 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
Jesteś tutaj: Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

W dniu 8 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu. Zgodnie z zaproponowanym porzadkiem, w trakcie obrad przedstawione zostały sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni za 2016 rok, wnioski z lustracji problemowej za lata 2014-2016 i lustracji pełnej działalności za lata 2013-2016, a także propozycje zmian w Statucie Spółdzielni ( w tym jedno żądanie zgłoszone przez członków).

Członkowie Spółdzielni rozpatrzyli wszystkie propozycje i podjęli uchwały w następujących sprawach:

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016r.;

- podziału nadwyżki finansowej za 2016r.;

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za 2016r.;

- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Maciejowi Treli;

- udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu - Pani Krystynie Mróz;

- udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Renacie Furmańskiej;

- przyjęcia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciagnąć w latach 2017 - 2018;

- przyjęcia wniosków z lustracji problemowej dotyczącej inwestycji SM "Makoszowianka" za lata 2014 - 2016;

- przyjęcia wniosków z lustracji pełnej działalności SM "Makoszowianka" za lata 2013 - 2016;

- przyjęcia zmiany Statutu SM Makoszowianka;

- wyboru delegata SM Makoszowianka na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

 

Informujemy, że treść sprawozdań oraz podjętych uchwał dostępna jest w siedzibie Spółdzielni oraz w portalu Info-Czynsze.

Dziękujemy bardzo wszystkim Członkom, którzy wzięli udział w obradach Walnego Zgromadzenia, za udział w dyskusji, za wszystkie miłe słowa oraz za zainteresowanie sprawami i życiem naszej Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 

 zdjcia walne

 

   W trakcie tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Statutu Spółdzielni. Jest to najważniejszy dokument regulujący zasady zarządzania budynkami mieszkalnymi, w których zamieszkuje kilka tysięcy mieszkańców Zabrza.

  "Uchwalenie nowego Statutu znacząco umocniło prawa członków i mieszkańców Spółdzielni. Po pierwsze członkowie zarządu i pracownicy będą zatrudniani w trakcie otwartego i konkurencyjnego naboru. Po drugie, organizacja przetargów na wolne lokale mieszkalne, usługowe i garaże odbywać się będzie w trybie licytacji stawki najmu. Warto pamiętać, że dzięki zaangażowaniu Rady Nadzorczej plany remontów konsultowane są w trakcie corocznych, jesiennych spotkań z mieszkańcami poszczególnych budynków, a koszty eksploatacji i funduszu remontowego rozliczane są na poszczególne nieruchomości (budynki)". - zapewnia Marcin Karlik, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka".

  Statut został opracowany przez mieszkańców - członków Rady Nadzorczej Spółdzielni "Makoszowianka" przy wsparciu Zarządu Spółdzielni.

  "Celem uchwalenia nowego statutu było również zoptymalizowanie niezbędnych procedur. W efekcie zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" i współpracujących z nami wspólnot mieszkaniowych będą obsługiwane sprawniej i efektywniej. Pozwoli to również na rozszerzenie oferty Spółdzielni dla naszych obecnych i potencjalnych klientów oraz umocnienie pozycji Makoszowianki na śląskim rynku nieruchomości" - twierdzi Maciej Trela, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka".

Tak więc, 34 rok działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" zapisze się uchwaleniem nowego statutu, a także kontynuowaniem partnerskich relacji pomiędzy Spółdzielnią, jej mieszkańcami i członkami.

 

Zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni

     Informujemy, że w związku z przejściem na emeryturę Pani Krystyny Mróz - Zastępcy Prezesa Zarządu oraz Pani Renaty Furmańskiej - Członka Zarządu- Głównej Księgowej, Rada Nadzorcza Spółdzielni z dniem 28.04.2017r. podjęła uchwałę o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej - Pani Doroty Palichleb, do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze

Prezydent Miasta Zabrze oraz Zarząd S.M. "Makoszowianka" przypomina właścicielom psów o ich obowiązkach.

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. O tym, że psa należy wyprowadzać na smyczy, że wypadało by mieć również kaganiec i przede wszystkim pilnować żeby nikogo nie pogryzł słyszał prawie każdy. Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, jakie musi spełnić jego właściciel.

Czytaj więcej...