• 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
Jesteś tutaj: Aktualności

Wpisowe i udział

Zgodnie z § 11  ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" z dniem 1 stycznia 2017r. wysokość udziału i wpisowego wynosi:

WPISOWE   - 500,00 zł

UDZIAŁ        - 500,00 zł

Powyższe kwoty zostały określone w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2017r.  wynosi 2.000,00 zł brutto.

Sprawne działanie przewodów kominowych

Krajowa Izba Kominiarzy przypomina, że sprawne działanie przewodów kominowych, w tym spalinowych i wentylacyjnych jest podstawą bezpiecznego używania urządzeń grzewczych. Użytkownicy mieszkań w poszukiwaniu oszczędności, często z nieświadomości, ograniczają dopływ powietrza do mieszkania. To błąd, który może kosztować życie!

Czytaj więcej...

Zmiana Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokalu

W dniu 10.10.2016r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały nr 27/16  i 28/16.

Uchwałą nr 27/16 zmieniono § 20 w którym uchylono ust. 2 i 3   załącznika nr 2 Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu, dotyczącego Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu.

Uchwałą nr 28/16 zmieniono § 8   Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu.

Ujednolicona treść Regulaminu znajduje się w zakładce " Akty prawne - Regulaminy".

dodatki mieszkaniowe - zmiana siedziby

Właściciele i lokatorzy zamieszkujący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu, którzy posiadaja zadłużenie lub nie są w stanie ponosić pełnych kosztów związanych z opłacaniem czynszu mogą wystapić z wnioskiem o:

- podpisanie ugody na spłatę zadłużenia w ratach,

- przyznanie dodatku mieszkaniowego.

- przyznanie dodatku energetycznego

Z dniem 03 października 2016r. obsługa spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi będzie prowadzona przez Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych  z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 -go maja 16.
Wnioski można skłądać w Kancelarii Centrum na parterze w pok. nr 13. tel. 32/ 370-68-77,  32/ 370-68-33 www.zcsr.zabrze.pl

Przyjmowanie stron w godzinach;

poniedziałek   9.00 -17.00
wtorek-piątek  8.00 -14.00

 

Czytaj więcej...