Spotkania z mieszkańcami

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu, kontynuując doświadczenia lat ubiegłych serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie, którego celem będzie przybliżenie pracy Spółdzielni, przedstawienie informacji finansowych dla nieruchomości, a także – dla wielu z Państwa najważniejsze, określenie priorytetów remontowych budynku i ustalenie zakresu prac remontowych do wykonania w roku 2020 i latach następnych.

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań.

Program spotkania mieszkańców z Zarządem SM Makoszowianka

1. Przywitanie mieszkańców przybyłych na spotkanie.

2. Informacja o wykonaniu obowiązkowych przeglądów instalacji w mieszkaniach.

3. Informacja o rozliczeniu nieruchomości za 2018 rok.

4. Informacja o płatnościach mieszkańców – stan zaległości, działania windykacyjne.

5. Informacja o rozliczeniu funduszu remontowego za 2018 rok.

6. Przedstawienie propozycji remontów, omówienie sposobu podjęcia decyzji o remoncie, określenie potrzeb remontowych w dłuższym okresie czasu – 3 do 5 lat.

7. Pozostałe pytania, uwagi i wnioski mieszkańców.

8. Zakończenie spotkania.