Podziękowania po Walnym Zgromadzeniu

Drodzy Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka”,

dziękuję Państwu za obecność oraz aktywny udział w Walnym Zgromadzeniu SM „Makoszowianka”. Zapewniamy że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki życia na naszych osiedlach, zgodnie z założeniami i planami zaakceptowanymi podczas zebrania. Ponadto chcielibyśmy zaprosić do kontaktu zarówno telefonicznego, mailowego jak i osobistego we wszelkich sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.

 Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu 

 Dorota Palichleb

„Dobrze trafiłeś – kampania ekologiczna dla mieszkańców Zabrza”

24 czerwca br. rozpocznie się konkurs pod hasłem „Dobrze trafiłeś – kampania ekologiczna dla mieszkańców Zabrza”. Akcja obejmie swoim zasięgiem 5 wybranych lokalizacji w Zabrzu. Z zasobów SM „Makoszowianka” zostały wytypowane budynki przy ul. Trocera 46-48, ul.Poprzecznej 3-5-7, ul. Piłsudskiego 7 oraz przy ul. Dworskiej 29-31-33.

Czytaj więcej...

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków SM "Makoszowianka"

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy w zasobach SM „Makoszowianka”

Informujemy, że w zasobach SM „Makoszowianka” trwa wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym. Firma, która wygrała przetarg i realizuje zadanie to TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wodomierzy w terminie do 31.10.2019 r.

Czytaj więcej...