Zacznij oszczędzać!

Przetargi nieograniczone na zadania: 11 i 12

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Makoszowianka” ogłasza przetargi na:

  1. Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Zabrzu przy:
   ul. A.Krajowej 43-43a-43b,
    ul. Franciszkańskiej 16-16a-16b,
     ul. Poprzecznej 3-5-7.

      2. Wymianę pokrycia połaci dachu wraz z ociepleniem okien wykuszowych segmentu "B" budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10-10i w Zabrzu.

       Szczegóły w zakładce przetargi.

       Zapraszamy do składania ofert. 

      Informacja PGNiG

       

      Informacja z PGNiG dotycząca zmiany cen gazu.

      Jednocześnie informujemy, że zaliczki za gaz w Spółdzielni pozostają bez zmian.

       

      Czytaj więcej...

      Odpady remontowo-budowlane

      Mieszkańcy Zabrza mają możliwość nieodpłatnego pozbycia się gruzu pochodzącego z remonów mieszkań.
      W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy mieszkaniec po złożeniu wniosku
      u Wykonawcy usługi w punkcie obsługi klienta ALBA przy ul. Krasińskiego 2a w Zabrzu otrzyma worki do zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ciągu roku na każdy punkt adresowy przysługuje objętość worków w ilości maksymalnie 4m3 .