Wynik w postępowaniu przetargowym nr 8

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Makoszowianka” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o wybór wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont nawierzchni gruntowej podwórza budynku przy ul. Dworskiej 29-33 w Zabrzu” - postępowanie unieważniono