Wyniki w postępowaniu przetargowym nr 11

Wyniki postępowania prowadzonego w trybie przetagru nieogranioczonego na podział pomieszczenia piwnicznego w segmencie 10i budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 10-10i w Zabrzu.