Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Mając na uwadze aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z zapobieganiem, przeciowdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (koronawirus), oraz z uwagi na zwiększającą się w różnych regionach naszego kraju ilość przypadków zachorowań,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" dbając o zdrowie pracowników, mieszkańców i ich rodzin podjął decyzję do zamknięciu biur Spółdzielni od dnia 16 marca 2020r. do odwołania.

Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Spółdzielni mailowo lub telefonicznie.

Równocześnie kierując się zaleceniami służb epidemiologicznych zaleca się wszystkim osobom starszym, dotkniętym chorobami chronicznymi, z patologiami wrodzonymi lub nabytymi, aby nie wychodziły z miejsca zamieszkania,
za wyjątkiem niezbędnej konieczności, unikania skupisk osób lub miejsc, w których nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami.