Wyniki postępowania przetargowego na przegląd instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni