telefony alarmowe

Pogotowie awaryjne

tel. 604-120-836 lub 602-724-038

dni powszednie w godz.         od 14.00 do 22.00

dni wolne od pracy w godz.    od  8.00 do 22.00