Regulaminy

„Regulamin wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Makoszowianka”
 
Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalenia opłat za użytkowanie lokali
 
Regulamin użytkowania lokali i porządku domowego
 
Regulamin wydatkowania funduszu remontowego, zasad opracowania planu remontów, funkcjonowania komisji przetargowej, trybów wyborów wykonawców robót i usług remontowych oraz opracowania sprawozdania z realizacji planu remontów oraz planu remontów
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia
 
Regulamin organizacyjny Rady Nadzorczej
 
Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu
 
Regulamin Komisji Rewizyjnej R.N.
 
Regulamin postępowania w sprawach związanych z zabudową pomieszczeń na cele mieszkaniowe
 
Regulamin rozliczenia kosztów inwestycji, ustalania członkowskiego kosztu budowy
 
Regulamin gospodarki finansowej S.M."Makoszowianka" / obowiązuje od 01.01.2016r./
 
Regulamin przeglądu technicznego
 
Regulamin komisji przetargowej dla nowych zadań inwestycyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu
 
Regulamin organizacyjny
 
Regulamin przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Makoszowianka" w Zabrzu
 
 
 
Powered by Phoca Download