Mieszkańcy z ul. Trocera 46-48 i ul. Poprzecznej 3-7 Mistrzami Segregacji

Znamy już wyniki konkursu pod hasłem „Dobrze trafiłeś – kampania ekologiczna dla mieszkańców Zabrza”. Zwyciężyli mieszkańcy ul. Trocera 46-48 i ul. Poprzecznej 3-7, tym samym otrzymali tytuł Mistrza Segregacji. Pozostali nasi lokatorzy również zajęli miejsca na podium; drugie miejsce ul. Dworska 29-33 oraz trzecie miejsce ul. Piłsudskiego 7.

- Jestem dumna z Mieszkańców SM „Makoszowianka”, widać, że doskonale rozumieją temat segregacji. Lokatorzy z trzech budynków „Makoszowianki” bardzo starali się żeby segregacja odbywała się w jak najlepszym duchu rywalizacji. Nasi Mieszkańcy często podejmują temat segregacji śmieci. Jest to ważne zagadnienie nie tylko dla mieszkańców w budynkach spółdzielczych, ale również dla wspólnot którymi zarządzamy – podczas porannego nagrania w Radiu Katowice mówiła Dorota Palichleb, Prezes Zarządu SM „Makoszowianka”.

Konkurs polegał na weryfikacji prawidłowej segregacji odpadów, czyli na właściwym przyporządkowaniu odpadu do pojemnika przeznaczonego na tzw. surowce wtórne (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz bio). Walka była wyrównana, a zaangażowanie mieszkańców świadczy o chęci edukacji ekologicznej i dbałości o środowisko. Ochrona środowiska, w tym recycling odpadów, to obecnie jeden z najważniejszych tematów w Polsce i na świecie. Segregacja odpadów w domu jest najbardziej skutecznym działaniem w celu odzyskania surowców i w konsekwencji pozwala najskuteczniej zadbać o nasze środowisko. Obecnie w Polsce recyklingowi poddawane jest 30 proc. odpadów. Zgodnie 
z prawem unijnym, Polska ma obowiązek jeszcze w tym roku osiągnąć poziom 40 proc., w 2020 r. – 50 proc., a w 2035 roku ma to być już 65 proc. odpadów. Na przykładzie mieszkańców SM „Makoszowianka” widzimy, że jest to możliwe. Zwycięzcy z ul. Trocera i ul. Poprzecznej uzyskali wynik 40%.