Numer KRS

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
dla podmiotu:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAKOSZOWIANKA”, ZABRZE
nr KRS 0000188977