Biuro Spółdzielni 31.05.2024r.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że biuro Spółdzielni 31 maja 2024r. (piątek)

będzie nieczynne.

W razie nagłych przypadków (po godz. 13.00) prosimy o kontakt z pogotowiem awaryjnym

pod nr tel. 607-582-024.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 24.06.2024r.

Przetargi nieograniczone na zadania nr 13 i 14

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Makoszowianka” ogłasza przetarg na:

  1. Remont klatki schodowej i korytarzy w budynku mieszkalnym przy ul. Rymera 19b w Zabzru..
  2. Dostawa i montaż systemowej wiaty śmietnikowej w obrębie budynku przy M.C. Skłodowskiej 45-49 w Zabrzu.

Szczegóły w zakładce przetargi.

Zapraszamy do składania ofert. 

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu informuje że po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni, uchwałą nr 7/24 z dnia 20 lutego 2024 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu została powołana, na czas określony do dnia 28 lutego 2025 r., Pani Aleksandra Zagańska.

Jednocześnie z uwagi na rezygnację z mandatu złożoną przez członka Rady Nadzorczej Spółdzielni ilość członków Rady spadła poniżej pięciu. W związku z powyższym wdrożono procedurę uzupełnienia składu Rady zgodnie z § 48 ust 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu, zgodnie z którym w przypadku utraty mandatu lub zawieszenia członka Rady Nadzorczej, w wyniku którego ilość pozostałych w Radzie Nadzorczej członków posiadających mandaty i niezawieszonych miałaby spaść poniżej pięciu, na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat albo zawieszono jego członkostwo, wchodzi do Rady Nadzorczej do końca kadencji ten spośród członków, który w wyborach uzyskał kolejną największą ilość głosów. Pierwsza z osób które otrzymały kolejną największą ilość głosów w wyborach do Rady Nadzorczej aktualnej kadencji zrezygnowała z objęcia mandatu w związku z powyższym uprawnienie to przeszło na kolejną osobę z listy i wakujący mandat członka Rady Nadzorczej Spółdzielni został objęty przez Panią Małgorzatę Kręską.