Nowy Statut Spółdzielni 31.01.2023r.

Zarząd S.M. "Makoszowianka" informuje, że w dniu 31.01.2023r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu S.M. "Makoszowianka" przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 29.09.2022r.

Szczegóły w zakładce Spółdzielnia- Akty Prawne.

Spotkania Zarządu z mieszkańcami

 Szanowni Państwo,

       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu, kontynuując doświadczenia serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania, których celem będzie przybliżenie pracy Spółdzielni, przedstawienie informacji finansowych dla każdej nieruchomości, a także - dla wielu z Państwa najważniejsze, określenie priorytetów remontowych każdego budynku i ustalenie zakresu prac remontowych do wykonania w roku 2023 i latach następnych.

Harmonogram spotkań mieszkańców z Zarządem SM Makoszowianka. Terminy spotkań mogą ulec zmianie.

O ewentualnej zmianie będziemy informować na bieżąco.:

ZPEC - dotyczy kotłowni Osiedla Helenka

Czytaj więcej...

ZPEC - nowe taryfy dla ciepła od listopada 2022 dla kotłowni osiedlowej Helenka

Czytaj więcej...