Informacja PGNiG

 

Informacja z PGNiG dotycząca zmiany cen gazu.

Jednocześnie informujemy, że zaliczki za gaz w Spółdzielni pozostają bez zmian.

 

Czytaj więcej...

Zacznij oszczędzać!

Odpady remontowo-budowlane

Mieszkańcy Zabrza mają możliwość nieodpłatnego pozbycia się gruzu pochodzącego z remonów mieszkań.
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy mieszkaniec po złożeniu wniosku
u Wykonawcy usługi w punkcie obsługi klienta ALBA przy ul. Krasińskiego 2a w Zabrzu otrzyma worki do zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W ciągu roku na każdy punkt adresowy przysługuje objętość worków w ilości maksymalnie 4m3 .

Sprawy z urzędem skarbowym załatwiaj online