Akcja odszczurzanie

Na terenie gminy Zabrze, ustala się termin przeprowadzenia akcji odszczurzania w dniach od 11.03.2019 r. do 12.04.2019 r. Akcja przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) oraz w oparciu o Rozdział 8 § 23 ust. 1 i 2 załącznika do Uchwały nr XXIV/247/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabrze.

Czytaj więcej...

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego

W związku z nadchodzącym okresem składania zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2018 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zachęca do korzystania z prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej metody rozliczania podatku PIT drogą elektroniczną poprzez usługę Twój e-PIT na Portalu Podatkowym. Poniżej komunikat.

Czytaj więcej...

Remont klatek schodowych

Spółdzielnia Makoszowianka, jako dobry gospodarz również w okresie zimowym pamięta o upiększaniu swoich zasobów. Kolejna klatka na ul. Kostki wkrótce zostanie oddana po remoncie. Prace polegają min. na; zbiciu starych tynków i wykonaniu tynku mozaikowego, malowaniu ścian oraz sufitów, malowaniu podstopni oraz balustrad. Wymieniono również oświetlenie wewnętrzne na ledowe z czujnikiem ruchu. - Chcemy żeby nasi mieszkańcy nie tylko bezpiecznie, ale i pięknie mieszkali. Remont poszczególnych klatek to początek, w tym roku czeka nas również remont piwnic i suszarni.- podkreśla Dorota Palichleb, prezes ”Makoszowianki”.

 

Czytaj więcej...

Nowe taryfy dla ciepła

Zarzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. zawiadamia, ze z dniem  01 stycznia  2019 wprowadza nową taryfę dla ciepła.

Czytaj więcej...