Meldunek on-line

Meldunek on-line

Od 1 stycznia 2018r. można się zameldować z dowolnego miejsca w Polsce lub za granicą, bez wychodzenia z domu. O obowiązku meldunkowym musi pamiętać każdy kto mieszka w Polsce. Tyle, że teraz nie trzeba się już ruszać z domu, żeby obowiązku dopełnić. Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Adminisrtacji uruchomiło e-usługę, która pozwala zameldować się zarówno na pobyt stały, jak   i czasowy. E- meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz innej osoby na podstawie pełnomocnictwa.

Jak się zameldować on-line

Usługa została zaprojektowana tak, by być jak najprostsza w obsłudze. Należy udać się na witrynę https:obywatel.gov.pl/meldunek  i wybrać interesującą usługę (meldunek). Następnie musimy wybrać, czy chodzi nam o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.
Żeby skorzystać z usługi trzeba mieć tzw. Profil Zaufany (eGO). To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. Jest niezbędny przy załatwianiu wielu spraw urzędowych on line. O tym jak założyć Profil Zaufany, można przeczytać na stronie https/obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Zmiana nazwy ulicy

   Informujemy, że zarządzeniem z dnia 13  grudnia 2017r. Wojewoda Śląski dokonał zmiany nazwy ulicy "Leona Kruczkowskiego" na "płk. Franciszka Niepokólczyckiego".

Zmiana nazwy ulicy nie wymaga zmiany dokumentów!

Czytaj więcej...

Nowy Statut Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" informuje, że w dniu 18.12.2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło Uchwałę Nr 13/17 w sprawie przyjęcia nowego Statutu Spółdzielni. Statut zgłoszony został niezwłocznie do Krajowego Rejestru Sądowego i do czasu jego zarejestrowania obowiązuje Statut dotychczasowy.

Z nowym Statutem można się zapoznać przechodząc do zakładki" akty prawne"

Ogłoszenie 15.11.2017r.

Zabrze, dnia 15 listopada 2017 r.

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 9 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, w związku z czym członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, w oparciu
o nowe brzmienie art. 3 ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowyo ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

W związku z powyższym, zwracamy się o aktualizację danych zgłoszonych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu, poprzez wypełnienie i zwrot do sekretariatu podpisanego oświadczenia wg wzoru (na odwrocie), przez osoby pozostające w związkach małżeńskich
z członkami Spółdzielni przed dniem 9 września 2017 r., celem ustalenia osób, które nabyły członkostwo z mocy ustawy wraz z wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej.

Czytaj więcej...