Nota prawna

Wszelkie dane umieszczone w serwisie są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” .

Dane osobowe

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 roku nr 101 poz 926) kontaktując się z z nami drogą elektroniczną wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Makoszowianka”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Makoszowianka” nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkownika poprzez tę stronę internetową, poza informacjami podawanymi dobrowolnie, np. przez wysłanie wiadomości e-mail.

Informacje pozyskiwane od użytkowników są wykorzystywane wyłącznie przez Spółdzielnia Mieszkaniowa „Makoszowianka” w celach kontaktowych i nie są sprzedawane, dzierżawione, wynajmowane ani też w jakikolwiek inny sposób ujawniane osobom trzecim.

Dane statystyczne

Są to dane, które same z siebie nie pozwalają na identyfikację użytkownika jako konkretnej osoby. Dane te obejmują adres strony, z której użytkownik trafił do naszego Serwisu, adres IP komputera (numer automatycznie przydzielany komputerowi użytkownika gdy ten uzyskuje dostęp do Internetu), wersję systemu operacyjnego i przeglądarki oraz wszelkie wyszukiwane ciągi znaków wprowadzone na stronach naszego Serwisu. Nasz serwer internetowy zbiera te informacje w celu monitorowania poziomu aktywności w naszym Serwisie, co jest później podstawą do oceny jego efektywności i ulepszania zawartości Serwisu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Makoszowianka” zastrzega sobie możliwość gromadzenia, zestawiania, przechowywania, publikowania, przekazywania lub w inny sposób ujawniania danych statystycznych, pod warunkiem że dane te nie identyfikują użytkownika.

Pliki cookies

Podczas przeglądania strony Spółdzielnia Mieszkaniowa „Makoszowianka” może zostać zapisany w Twoim komputerze niewielki plik, znany powszechnie jako cookie. Cookies używane są w celu lepszego poznania metod i sposobów korzystania z naszej strony internetowej oraz pomagają określić jej efektywność. Informacje, które są gromadzone w plikach cookies są specyficzne dla Twojego komputera i nie zawierają osobistych informacji dotyczących użytkownika.

Informacje te dotyczą adresów IP, daty i godziny odwiedzenia danej strony oraz które konkretnie strony były przeglądane. Możesz usunąć cookies lub zablokować te informacje poprzez zmianę ustawień komputera (w tym celu proszę sprawdzić instrukcje przeglądarki). Jednakże zablokowanie tych informacji może uniemożliwić korzystanie z niektórych elementów strony.

•) Opublikowane na stronach internetowych materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.