Zmiana Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokalu

W dniu 10.10.2016r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały nr 27/16  i 28/16.

Uchwałą nr 27/16 zmieniono § 20 w którym uchylono ust. 2 i 3   załącznika nr 2 Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu, dotyczącego Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu.

Uchwałą nr 28/16 zmieniono § 8   Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu.

Ujednolicona treść Regulaminu znajduje się w zakładce " Akty prawne - Regulaminy".

dodatki mieszkaniowe - zmiana siedziby

Właściciele i lokatorzy zamieszkujący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrzu, którzy posiadaja zadłużenie lub nie są w stanie ponosić pełnych kosztów związanych z opłacaniem czynszu mogą wystapić z wnioskiem o:

- podpisanie ugody na spłatę zadłużenia w ratach,

- przyznanie dodatku mieszkaniowego.

- przyznanie dodatku energetycznego

Z dniem 03 października 2016r. obsługa spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi będzie prowadzona przez Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych  z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 -go maja 16.
Wnioski można składać w Kancelarii Centrum na parterze w pok. nr 13. tel. 32/ 370-68-77,  32/ 370-68-33 www.zcsr.zabrze.pl

Przyjmowanie stron w godzinach;

poniedziałek   9.00 -17.00
wtorek-piątek  8.00 -14.00

 

Podzielniki kosztów ogrzewania

Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania?

Czytaj więcej...

Efektywne ogrzewanie mieszkań

ZAWORY TERMOSTATYCZNE powinny być ustawione na taką temperaturę jaka chcemy uzyskać w pomieszczeniu. Proponujemy zaznaczyć na termostacie podziałkę, przy której w pomieszczeniu jest pożądana temperatura (w oparciu o wskazania termometru pokojowego), by łatwo i precyzyjnie ustawić zawór. Jeżeli w pomieszczeniu jest niższa temperatura niż ustawiona na termostacie wówczas zawór otwiera się.

Czytaj więcej...