ZPEC - nowe taryfy dla ciepła od listopada 2022 dla kotłowni osiedlowej Helenka

Czytaj więcej...

Zmiana regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalenia opłat za użytkowanie lokali w S.M. "Makoszowianka" 29.08.2022r.

W związku z nowelizacją Prawa energetycznego; Rada Nadzorcza S.M. "Makoszowianka" w Zabrzu podjęła uchwałę nr 20/22 w sprawie nowego Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w S.M. "Makoszowianka" w Zabrzu, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminiu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w S.M. "Makoszowianka" w Zabrzu.

Ujednolicona treść Regulaminu znajduje się w zakładce " Akty prawne - Regulaminy".

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. "Makoszowianka"

Czytaj więcej...

ZPEC - nowe ceny i stawki opłat od marca 2022 w ramach Tarczy Antyinflacyjnej

Czytaj więcej...