Nowe taryfy dla ciepła

Zarzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. zawiadamia, ze z dniem  01 stycznia  2019 wprowadza nową taryfę dla ciepła.