Wynik w postępowaniu przetargowym

Poniżej informacja dotycząca wybranej oferty w postępowaniach w trybie przetargu na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8-8G w Zabrzu”.