Wynik w postępowaniu przetargowym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Makoszowianka” informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Rozbiórka zbiorników wody pitnej i komory zasuw przy ul. Skłodowskiej 43 w Zabrzu” wybrana została oferta:

SPEC-BUD

Arkadiusz Świątek

44-351 Turza Śl.

ul. Kościuszki 66 a

 

Natomiast postępowanie przetargowe na zadanie „Wymiana stolarki okiennej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” w Zabrzu” zostało unieważnione.